Stichting Industrieel Erfgoed Enschede

Na de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede restten nog twee gebouwen van de afgebrande textielfabriek 'De Bamshoeve".
- Het Balengebouw waar nu de redactie van Dagblad Tubantia gevestigd is.
- Het Trafohuis waar Stichting Industrieel erfgoed Enschede zorg voor draagt en onder haar hoede heeft genomen.
Doelstelling van de stichting Industrieel Erfgoed Enschede is het scheppen van faciliteiten om gebouwen en installaties uit het industriële verleden te behouden en te restaureren en een museale en educatieve functie te geven. Het is een beheersstichting. 
Hoofdlijnen beleidsplan:
Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Het organiseren van activiteiten in het gerestaureerde Trafohuis is uitbesteed aan de stichting Dynamo Expo - KvK nr: 819005289.    
Stichting Dynamo Expo is een creatieve katalysator. Gevestigd in het voormalig transformatorhuis van het Bamshoeve complex. Het Trafohuis is  industrieel erfgoed en een van de weinig overgebleven panden na de vuurwerkramp die herinnert aan de textielindustrie.
Dynamo Expo is onderdeel van het veelzijdig cultuur aanbod van Roombeek en is opgericht om het Transformatorhuis een nieuwe culturele functie te geven. Om de culturele activiteiten in Roombeek te versterken organiseert en verzorgt Dynamo Expo activiteiten en evenementen, zoals exposities buurtdiners, kledingruil-avonden, maandelijks modeltekenen met regionale depressionisten, Supersales en fotoshoot-dagen.    
   
https://dynamo-expo.nl/locatie.

Klik hier voor een actueel activiteitenverslag.

De Stichting Industrieel Erfgoed kijkt uit naar gebouwen en industrieel erfgoed in Enschede die passen binnen de doelstelling.
Hoe krijgt de instelling inkomsten?
Huur van Dynamo Expo  

Mogelijke giften en donaties.

ANBI registratie gegevens:
KVK: 08119883
HB Blijdensteinlaan 85
7523BA Enschede 
Actief in Nederland

Tel: 0615301686
Email: ajhaarman@hotmail.com
RSIN: 813103782
Actief in Kunst en cultuursector - Exposities en culturele evenementen
Aantal Vrijwilligers: 3

Statutair bestuur: 
Voorzitter: Carl Lange

Secretaris: Albert Haarman
Penningmeester: Klaas Jager

De bestuursleden zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor de werkzaamheden van de stichting Industrieel Erfgoed Enschede, ze zijn dus onbezoldigd. Doelgroep: Algemeen publiek

Jaarrekening 2023  SIEE

Inkomsten 2023
Huur Dynamo Expo                                         €  4800,-                                               
Uitgaven 2023
Verzekering                                                      €  453,60                                               Bankkosten                                                      €   171,18                                                      GBLT                                                                 €   31,50                                               Gem. Belasting                                                €   1112,62                                            Tuinonderhoud                                                €   450,00                                                  Ayden NV Mijndomein                                    €   99,22                                                         
Totale uitgaven                                                €  2318,12                                                                                   
Saldo lopende rekening 31-12 2023              €   463,06                                                                             
Saldo spaarekening 31-12-2022                €  7008,96                                                       Saldo spaarekening 31-12-2023                €  7498,50